งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนขุนโพธิ์ภูไพร
ณ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) วันที่ 8 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.6

สรุปคะแนนการแข่งขัน
กิจกรรม : การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย  ป.1-ป.6
รหัสกิจกรรม :
0352
ลำดับ โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ เหรียญ เหรียญ นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านหนองจิก
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ชาญวิทย์ สินศิริ 1.นาย ศักดิ์ดา ปิดตาลาโพธิ์
2 โรงเรียนบ้านกระทิง
85.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กชาย สราวุฒิ ไชยทอง 1.นาย นิคม พิมพ์แก้ว
3 โรงเรียนบ้านกราม
85.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กชาย กิตติศักดิ์ การุณ 1.นาย กิตติศักดิ์ โคตรบุรี

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรผ่านการแข่งขัน