หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

 
1. ศิลปะ-ดนตรี
0314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 0315. การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
0316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 0317. การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
0323. การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 0324. การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
0325. การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 0326. การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
0327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 0328. การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
0329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 0330. การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
0331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 0332. การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
0333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 0334. การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
0335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 0336. การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
0337. การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 0338. การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
0339. การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 0341. การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
0343. การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 0345. การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
0347. การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 0348. การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
0352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 0353. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
0369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 0370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
0371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 0372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
0373. การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 0374. การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
0375. การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 0601. การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
0602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 0603. การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
0604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 0605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
0643. การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 0731. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
0732 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 0736 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
0737 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 0747. การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
0748. การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 0749. การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
0750. การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ผอ.ทินกร มณีกุล โทร 0817900507 อีเมล์ tinnakorn140215@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน bbl.ac.th
โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
Copyright © 2014 bbl.ac.th All rights reserved.