หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

 
1. ศิลปะ-ทัศนศิลป์
0262 การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 0263 การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
0265. การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 0268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
0269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 0271. การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
0300. การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 0307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
0308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 0309. การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
0310. การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 0311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
0312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 0313. การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
0721. การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ผอ.ทินกร มณีกุล โทร 0817900507 อีเมล์ tinnakorn140215@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน bbl.ac.th
โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
Copyright © 2014 bbl.ac.th All rights reserved.