หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

 
1. การงานอาชีพ
0001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 0003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
0004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 0006. การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
0012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 0013. การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
0018. การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 0019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
0022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 0023. การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
0026. การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 0027. การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
0034. การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 0048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
0050. การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 0067. การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
0068. การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 0734. การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ผอ.ทินกร มณีกุล โทร 0817900507 อีเมล์ tinnakorn140215@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน bbl.ac.th
โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
Copyright © 2014 bbl.ac.th All rights reserved.