หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่: ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID กิจกรรม จำนวนทีม
1. 0376 การแข่งขันรำวงมาตรฐานป.4-ป.6
10 คน / ครู 3 คน
0
2. 0378 การแข่งขันระบำมาตรฐานป.4-ป.6
12 คน / ครู 4 คน
0
3. 0395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ป.4-ป.6
12 คน / ครู 4 คน
0
4. 0398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ป.4-ป.6
16 คน / ครู 5 คน
1
5. 0377 การแข่งขันรำวงมาตรฐานม.1-ม.3
10 คน / ครู 3 คน
0
6. 0379 การแข่งขันระบำมาตรฐานม.1-ม.3
12 คน / ครู 4 คน
0
7. 0396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ม.1-ม.3
12 คน / ครู 4 คน
0
8. 0399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ม.1-ม.3
16 คน / ครู 5 คน
1
9. 0400 การแข่งขันการแสดงตลกป.1-ม.3
5 คน / ครู 2 คน
0
10. 0404 การแข่งขันการแสดงมายากลป.1-ม.3
2 คน / ครู 2 คน
0

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ผอ.ทินกร มณีกุล โทร 0817900507 อีเมล์ tinnakorn140215@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน bbl.ac.th
โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
Copyright © 2014 bbl.ac.th All rights reserved.