หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่: ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID กิจกรรม จำนวนทีม
1. 0311 การแข่งขันประติมากรรมป.1-ป.3
3 คน / ครู 2 คน
3
2. 0307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติดป.1-ป.3
2 คน / ครู 2 คน
5
3. 0262 การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ป.1-ป.3
1 คน / ครู 1 คน
1
4. 0263 การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ป.4-ป.6
1 คน / ครู 1 คน
2
5. 0268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสีป.1-ป.3
1 คน / ครู 1 คน
9
6. 0269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสีป.4-ป.6
1 คน / ครู 1 คน
10
7. 0308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติดป.4-ป.6
2 คน / ครู 2 คน
6
8. 0312 การแข่งขันประติมากรรมป.4-ป.6
3 คน / ครู 2 คน
5
9. 0265 การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ม.1-ม.3
1 คน / ครู 1 คน
0
10. 0271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสีม.1-ม.3
1 คน / ครู 1 คน
0
11. 0300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ม.1-ม.3
1 คน / ครู 1 คน
0
12. 0310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้นม.1-ม.3
1 คน / ครู 1 คน
0
13. 0309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติดม.1-ม.3
2 คน / ครู 2 คน
0
14. 0313 การแข่งขันประติมากรรมลอยตัวม.1-ม.3
3 คน / ครู 2 คน
0
15. 0721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณีม.1-ม.3
1 คน / ครู 1 คน
0

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ผอ.ทินกร มณีกุล โทร 0817900507 อีเมล์ tinnakorn140215@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน bbl.ac.th
โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
Copyright © 2014 bbl.ac.th All rights reserved.