หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่: ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

ที่ ID กิจกรรม จำนวนทีม
1. 0500 การแข่งขันเดี่ยวพิณป.1-ป.6
1 คน / ครู 1 คน
0
2. 0501 การแข่งขันเดี่ยวแคนป.1-ป.6
1 คน / ครู 1 คน
0
3. 0502 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง)ป.1-ป.6
30 คน / ครู 4 คน
0
4. 0503 การแข่งขันเดี่ยวพิณม.1-ม.3
1 คน / ครู 1 คน
0
5. 0504 การแข่งขันเดี่ยวแคนม.1-ม.3
1 คน / ครู 1 คน
0
6. 0505 การแข่งขันเดี่ยวโหวดป.1-ป.6
1 คน / ครู 1 คน
0
7. 0506 การแข่งขันเดี่ยวโหวดม.1-ม.3
1 คน / ครู 1 คน
0
8. 0507 การแข่งขันเดี่ยวโปงลางป.1-ป.6
1 คน / ครู 1 คน
0
9. 0508 การแข่งขันเดี่ยวโปงลางม.1-ม.3
1 คน / ครู 1 คน
0
10. 0509 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง)ม.1-ม.3
30 คน / ครู 4 คน
0

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ผอ.ทินกร มณีกุล โทร 0817900507 อีเมล์ tinnakorn140215@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน bbl.ac.th
โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
Copyright © 2014 bbl.ac.th All rights reserved.