หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่: หุ่นยนต์

ที่ ID กิจกรรม จำนวนทีม
1. 0243 การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ.ป.1-ป.6
3 คน / ครู 2 คน
0
2. 0250 การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยีป.1-ป.6
3 คน / ครู 2 คน
0
3. 0247 การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ.ม.1-ม.3
3 คน / ครู 2 คน
0
4. 0251 การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยีม.1-ม.3
3 คน / ครู 2 คน
0

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ผอ.ทินกร มณีกุล โทร 0817900507 อีเมล์ tinnakorn140215@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน bbl.ac.th
โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
Copyright © 2014 bbl.ac.th All rights reserved.