หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่: คอมพิวเตอร์

ที่ ID กิจกรรม จำนวนทีม
1. 0002 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกป.1-ป.3
2 คน / ครู 2 คน
4
2. 0016 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ป.4-ป.6
2 คน / ครู 2 คน
0
3. 0020 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)ป.4-ป.6
2 คน / ครู 2 คน
2
4. 0024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
2 คน / ครู 2 คน
2
5. 0028 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
2 คน / ครู 2 คน
0
6. 0005 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation)ม.1-ม.3
2 คน / ครู 2 คน
0
7. 0011 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ม.1-ม.3
2 คน / ครู 2 คน
1
8. 0017 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ม.1-ม.3
2 คน / ครู 2 คน
0
9. 0021 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)ม.1-ม.3
2 คน / ครู 2 คน
2
10. 0025 การสร้าง Webpage ประเภท CMSม.1-ม.3
2 คน / ครู 2 คน
0
11. 0029 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
2 คน / ครู 2 คน
0
12. 0044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ม.1-ม.3
3 คน / ครู 2 คน
0

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ผอ.ทินกร มณีกุล โทร 0817900507 อีเมล์ tinnakorn140215@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน bbl.ac.th
โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
Copyright © 2014 bbl.ac.th All rights reserved.