หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่: ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID กิจกรรม
1. 0376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.4-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน [ 0 ]
2. 0378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.4-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน [ 0 ]
3. 0395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.4-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน [ 0 ]
4. 0398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.4-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน [ 0 ]
5. 0377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน [ 0 ]
6. 0379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน [ 0 ]
7. 0396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน [ 0 ]
8. 0399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน [ 0 ]
9. 0400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน [ 0 ]
10. 0404 การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน [ 0 ]

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ผอ.ทินกร มณีกุล โทร 0817900507 อีเมล์ tinnakorn140215@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน bbl.ac.th
โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
Copyright © 2014 bbl.ac.th All rights reserved.