หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่: ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

ที่ ID กิจกรรม
1. 0500 การแข่งขันเดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน [ 0 ]
2. 0501 การแข่งขันเดี่ยวแคน ป.1-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน [ 0 ]
3. 0502 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน [ 0 ]
4. 0503 การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน [ 0 ]
5. 0504 การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน [ 0 ]
6. 0505 การแข่งขันเดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน [ 0 ]
7. 0506 การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน [ 0 ]
8. 0507 การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน [ 0 ]
9. 0508 การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน [ 0 ]
10. 0509 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน [ 0 ]

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ผอ.ทินกร มณีกุล โทร 0817900507 อีเมล์ tinnakorn140215@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน bbl.ac.th
โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
Copyright © 2014 bbl.ac.th All rights reserved.