หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

ที่
โรงเรียน
ผลแข่งขัน รหัส รร. ทีม กรรมการ นักเรียน ครู ตรวจสอบข้อมูลซ้ำ
ครู
นักเรียน
กรรมการ
1 โรงเรียนบ้านกระทิง 0010 18 10 35 23
2 โรงเรียนบ้านกระมัลพัฒนา 0014 11 13 20 14
3 โรงเรียนบ้านกราม 0017 20 22 37 29
4 โรงเรียนบ้านกุดนาแก้ว 0026 15 22 36 24
5 โรงเรียนบ้านชำเขียน 0050 6 6 16 11
6 โรงเรียนบ้านตาหมื่น 0081 13 17 27 22
7 โรงเรียนบ้านโนนอ้อ 0119 5 8 12 7
8 โรงเรียนบ้านปุนวิทยา 0124 16 7 29 21
9 โรงเรียนบ้านพอกบำรุงวิทยา 0131 12 12 28 21
10 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระมัล 0134 24 22 47 36
11 โรงเรียนบ้านภูทอง 0138 9 13 25 17
12 โรงเรียนบ้านศิวาลัย 0152 1 9 2 2
13 โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ 0165 0 0 0 0
14 โรงเรียนบ้านหนองจิก 0174 22 24 45 32
15 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 0198 11 12 19 16
16 โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ(สิ) 0214 17 16 42 28
รวม 201 213 420 303  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ผอ.ทินกร มณีกุล โทร 0817900507 อีเมล์ tinnakorn140215@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน bbl.ac.th
โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
Copyright © 2014 bbl.ac.th All rights reserved.